• support@tmgs.vn
  • 0936370690
Blog Photo

Phần mềm ActivInspire + Giáo trình hướng dẫn sử dụng

ActivInspire cung cấp cho người dùng các công cụ tạo các giáo án tương tác, giúp giáo viên, học sinh, phụ huynh và những người khác dạy và học trong một môi trường năng động. Phần mềm này tích hợp sẵn các giáo án mẫu với mục đích hỗ trợ giáo viên trong việc soạn giáo án dễ dàng hơn.

Blog Photo

Bộ TT&TT: An toàn, an ninh mạng cần phải đi trước một bước

Tại Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã một lần nữa nhấn mạnh, an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số do đó cần phải đi trước một bước.

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?