• kiennt@tmgs.vn
  • 0945 451 510
Blog Photo

Bộ TT&TT: An toàn, an ninh mạng cần phải đi trước một bước

Tại Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã một lần nữa nhấn mạnh, an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số do đó cần phải đi trước một bước.

Blog Photo

Bảo mật tại điểm cuối – xu thế tất yếu bảo đảm an ninh không gian mạng

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang trở nên ngày một nghiêm trọng về cả về số lượng lẫn quy mô, các doanh nghiệp cũng đang dần ý thức được việc phải trang bị các giải pháp bảo mật toàn diện và cao cấp hơn.

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?