• support@tmgs.vn
  • 0936370690
Blog Photo

Google mạnh tay ngăn bên thứ ba theo dõi người dùng Chrome

Trình duyệt Google Chrome sẽ bắt đầu thực hiện các thay đổi mạnh mẽ đối với chính sách cookie của mình để ngăn các công ty bên thứ ba kiểm tra lịch sử duyệt web của người dùng.

Blog Photo

TEst

TEst

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?