• support@tmgs.vn
 • 0936370690

Mô tả dự án

- Đánh giá ATTT ứng dụng web

- Đánh giá ATTT ứng dụng mobile app

- Đánh giá ATTT cho ứng dụng internetbanking

- Đánh giá hệ thống máy chủ, hệ thống CSDL

.....

PROJECT DETAILS

 • Tên khách hàng:
  Ngân hàng Việt Nga
 • Địa điểm:
  Số 1 A Yết Kiêu
 • Ngày bắt đầu:
  2017-09-11
 • Ngày kết thúc:
  2017-10-11
 • Đặc điểm dự án:
  miêu tả sơ bộ

QUICK CONTACT

Các dự án khác

Các dự án khác chúng tôi đã thực hiện

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?