• support@tmgs.vn
  • 0936370690

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho giáo dục

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ GDĐT VỀ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO TRỰC  TUYẾN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng gồm: điều kiện, nội dung đào tạo qua mạng, tổ chức thực hiện; trách nhiệm quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học (gồm các trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, đại học vùng).

Điều 2: Một số khái niệm

1. Học tập điện tử (e-Learning) là hình thức học tập qua đó người học có thể tự học mọi lúc, học mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa…). Các hình thức học tập như m-Learning (học thông qua thiết bị di động: điện thoại thông minh, máy tính bảng, màn hình tương tác), u-Learning (học thông qua các phương thức tương tác thực tế ảo diễn ra bất kỳ nơi nào), hay smart-Learning (phương tiện học tập thông minh) đều là các hình thái của học tập điện tử e-Learning.

2. Học liệu điện tử là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo...

3. Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System): là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo qua mạng từ lúc nhập học đến khi người học hoàn thành khóa học qua mạng; giúp cơ sở đào tạo theo dõi và quản lý quá trình học tập của người học; tạo ra môi trường dạy và học ảo; giúp giáo viên giao tiếp với người học trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp người học có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học viên khác để trao đổi bài.

TMGS LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ,TỔ CHỨC ĐÀO TẠO QUA MẠNG PHÙ HỢP VỚI THÔNG TƯ VÀ QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC BAN HÀNH

Chúng tôi cung cấp:

1. Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet.

2. Hệ thống quản lý học tập eLearning.

3. Chứ năng quản lý nội dung học tập.

4. Kho lưu trữ học liệu số.

5. Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm:

 - Đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin;

 - Đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu;

Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến bao gồm các chức năng chính sau:

1) Hệ thống quản lý học tập

- Cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua mạng như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân.

- Cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên môi trường mạng.

- Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến học qua mạng.

2) Kho học liệu số gồm: giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu được số hóa, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo,… phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học;

3) Diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để trao đổi về học tập, giải đáp thắc mắc của người học có sự tham gia của giảng viên, trợ giảng;

4) Cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo qua mạng gồm:

- Văn bản, quy chế, quy định liên quan đến đào tạo qua mạng;

- Chương trình đào tạo, chương trình môn học, kế hoạch đào tạo qua mạng;

- Thời khoá biểu và hướng dẫn cách học tập, kiểm tra, đánh giá đối với từng nội dung đào tạo qua mạng;

- Đường dẫn truy cập tới các nội dung học tập liên quan.

5) Hệ thống tài khoản đăng nhập và thư điện tử cấp tới từng người học để trao đổi thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình đào tạo qua mạng.

 Hệ thống bao gồm phân hệ quản lý nội dung học tập:

1. Cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học qua mạng.

2. Tích hợp công cụ soạn bài giảng dành cho giảng viên.

3. Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở đào tạo có thể tích hợp hệ thống quản lý học tập với hệ thống quản lý nội dung học tập sao cho hiệu quả nhất.

Hệ thống hỗ trợ các loại Học liệu điện tử

1. Các tài liệu slide powerpoint, PDF, Video, Audio, mã nhúng.

2. Các bài giảng đóng gói theo chuẩn eLearning: SCORM, TINCAN

Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?