• support@tmgs.vn
  • 0936370690

Phần mềm dò quét bảo mật HCL appscan

Các sản phẩm về giải pháp kiểm tra bảo mật ứng dụng của HCL AppScan bản quyền giúp nhận ra các lỗ hổng bảo mật và giảm thiểu rủi ro ứng dụng, cho phép các tổ chức tăng cường các sáng kiến quản lý ứng dụng, bảo mật ứng dụng và đạt được sự tuân thủ quy định

HCL AppScan – Giải pháp quản lý rủi ro bảo mật ứng dụng mà không làm chậm quy trình

Triển khai ​​bảo mật ứng dụng ban đầu trong một tổ chức lớn có thể là một thách thức. Một đội ngũ bảo mật nhỏ thường phải chịu trách nhiệm bảo mật hàng ngàn ứng dụng được xây dựng bởi nhiều nhóm phát triển. AppScan bản quyền cung cấp các khả năng tích hợp để quản lý bảo mật ứng dụng, cho phép đội ngũ phụ trách bảo mật giải quyết các lỗ hổng mà họ gặp phải hàng ngày. Danh mục bảo mật bao gồm các tùy chọn tại chỗ và dựa trên đám mây, phù hợp với yêu cầu chuyên biệt của bạn. Như đã mô tả ở trên, các chương trình thử nghiệm bảo mật ứng dụng thành công nhất tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro. Các tổ chức chưa quen với thử nghiệm bảo mật ứng dụng có thể chứng minh sự cần thiết của thử nghiệm bằng cách tiến hành Kiểm tra bảo mật ứng dụng động (DAST) trên các ứng dụng có giá trị nhất để xác định lỗ hổng nghiêm trọng mức độ cao. DAST cũng cho phép giải quyết các rủi ro cao nhất trong danh mục ứng dụng của tổ chức và nhanh chóng chứng minh được sự thành công. Ngày nay, mỗi tổ chức phải xác định liệu mối quan tâm chính của họ có phải là xác định và giải quyết các lỗ hổng ứng dụng có rủi ro cao nhất hay chưa, hoặc thiết lập cho họ một tập quán mã hóa an toàn và áp dụng thực thi một cách tốt nhất. DAST có thể giúp các nhà phát triển cải thiện các thực thi mã hóa an toàn theo thời gian và xây dựng tình huống kinh doanh để thử nghiệm bảo mật ứng dụng. Kiểm tra bảo mật ứng dụng tĩnh (SAST) thường là một nỗ lực mang tính chiến lược hơn nhằm giúp thực thi tốt nhất về mã hóa an toàn và để giảm thiểu rủi ro tồn tại trong các ứng dụng, bởi chất lượng mã đã được cải thiện.

Các giải pháp của HCL AppScan 

Các giải pháp của HCL AppScan bản quyền cung cấp các chức năng được thiết kế đặc biệt để mang lại lợi ích cho các nhà quản lý và nhóm phát triển bảo mật ứng dụng tại các tổ chức thuộc mọi quy mô.

Các dịch vụ tại chỗ bao gồm:

Giúp giảm nguy cơ tấn công ứng dụng web và tác động vào dữ liệu bằng cách tự động kiểm tra lỗ hổng bảo mật ứng dụng và tận dụng các khả năng DAST nâng cao.

Giúp giảm chi phí và rủi ro bằng cách tích hợp SAST vào việc tự động hóa DevOps để thử nghiệm các ứng dụng ngay từ sớm trong vòng đời phát triển để loại bỏ chúng trước khi triển khai.

AppScan Source cung cấp các tóm tắt đánh giá có khả năng chỉ dẫn đến rủi ro ứng dụng và khả năng cung cấp các đánh giá sâu sắc về các lỗ hổng gây ảnh hưởng đến các ứng dụng của bạn.

Cho phép các tổ chức giảm thiểu rủi ro bảo mật ứng dụng và thực hiện tuân thủ quy định, giúp các nhóm bảo mật và phát triển xây dựng tồn kho ứng dụng, phân loại ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh, ưu tiên khắc phục các lỗ hổng trong suốt vòng đời của ứng dụng.

Các dịch vụ trên đám mây bao gồm:

AppScan trên Cloud giúp bảo mật cho các tổ chức các ứng dụng web và ứng dụng di động của họ bằng cách phát hiện hàng chục loại lỗ hổng thường bị khai thác phổ biến hiện nay. AppScan trên Cloud cung cấp DAST, Kiểm tra bảo mật ứng dụng di động (MAST), SAST và Trình phân tích nguồn mở OSA để tìm ra lỗ hổng trong các ứng dụng trước khi chúng được đưa vào xây dựng và triển khai. Tính năng tạo báo cáo chi tiết và thuận tiện cho phép người dùng phát hiện rủi ro bảo mật ứng dụng một cách hiệu quả, cho phép người sử dụng các ứng dụng hưởng lợi từ các trải nghiệm mang tính an toàn hơn.

HCL AppScan trên Cloud giúp kiểm tra các ứng dụng di động, web và máy tính cực kỳ dễ dàng. Người dùng chỉ cần chọn loại ứng dụng họ muốn quét và sử dụng

Các lợi ích vượt trội của AppScan trên Cloud bao gồm:

Phân tích tìm kiếm thông minh (IFA): sử dụng học máy để phân tích kết quả quét kiểm tra, giảm sai sót một cách thông minh và giảm đáng kể thời gian quét kiểm tra dựa vào các chuyên gia bảo mật ứng dụng để xem xét kết quả quét.

Phân tích mã thông minh (ICA): tự động phân tích bất kỳ khung mã nào được sử dụng bởi các nhóm phát triển, loại bỏ các đánh giá thủ công tốn kém và phủ định sai trong khi mang lại các mục tiêu của thử nghiệm DevOps hoàn toàn tự động.

Các tính năng chính  của HCL AppScan 

Các giải pháp HCL AppScan, bao gồm AppScan và AppScan trên Cloud, cho phép các tổ chức quản lý bảo mật trong suốt vòng đời ứng dụng. Các khả năng chính bao gồm:

Giám sát cao cấp

Cung cấp khả năng hiển thị ở cấp doanh nghiệp về trạng thái bảo mật ứng dụng và rủi ro tuân thủ trên toàn tổ chức, thông qua một bảng điều khiển rủi ro ứng dụng.

Bảo mật chiến lược DevOps

Tích hợp với các môi trường xây dựng chính và môi trường phát triển tích hợp (IDE) để cung cấp thử nghiệm liền mạch và cách thức khắc phục nhanh chóng và đúng mục tiêu cho các ứng dụng.

Scalable application security testing

Cho phép người dùng chọn giải pháp phù hợp với tổ chức của mình và thêm vào các thành phần để tùy chỉnh khi chương trình bảo mật ứng dụng dần hoàn thiện.

Nhóm sửa lỗi

Xác định vị trí và thu thập các phát hiện đang chia sẻ tại một hoặc nhiều vị trí hoặc giao điểm phổ biến thành các nhóm để dễ dàng xem xét và khắc phục các phát hiện, giảm tải công việc cho các nhà phát triển, quay vòng DevOps nhanh hơn, và bảo mật tốt hơn cho các ứng dụng được triển khai.

Khắc phụ vấn đề

Tạo một danh sách các lỗ hổng được ưu tiên hoàn toàn được tìm thấy trong mỗi lần quét kiểm tra, cho phép các vấn đề ưu tiên cao nhất được khắc phục trước tiên.

Quản lý yêu cầu về quy định

Cho phép người dùng chọn từ hơn 40 báo cáo xác định trước và kết quả quét bản đồ thành các tiêu chuẩn tuân thủ quy định và công nghiệp chủ yếu, giúp đáp ứng nhu cầu của các tổ chức phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ chính yếu liên quan đến các ứng dụng web của họ.

Quản trị kiểm tra ứng dụng

Cho phép tạo, đựa vào và buộc thực thi các chính sách bảo mật nhất quán để có thể áp dụng trong toàn tổ chức, sử dụng các chính sách kiểm tra và mẫu quét cho sẵn.

Tính năng kiểm tra ứng dụng cao cấp

Do có nhiều cách khác nhau để tiếp cận bảo mật ứng dụng, phần mềm AppScan sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm tra bổ sung để tự động kiểm tra ứng dụng sâu ngay từ ban đầu trong các quy trình DevOps. Khả năng phát hiện sớm mang lại cho đội ngũ phát triển ROI tốt nhất để sửa các lỗ hổng trước khi ứng dụng được triển khai đi vào sản xuất.

HCL AppScan bản quyền cung cấp các khả năng kiểm tra DAST, SAST và nguồn mở để giúp người dùng vượt qua các mối đe dọa mới nhất và mang lại kết quả chính xác có thể thực hiện được. Các phương pháp thử nghiệm của AppScan còn bao gồm:

Phân tích tương tác

Đặt các tác nhân thời gian chạy trên máy ứng dụng và phân tích các ứng dụng khi chúng được kiểm tra. Bằng cách kết hợp các khía cạnh của phân tích động và tĩnh ngay thời gian thực thi, người dùng có thể phát hiện nhiều lỗ hổng hơn với độ chính xác cao hơn.

Phân tích kết hợp

Kết hợp phân tích động và tĩnh để so tương quan và xác minh kết quả. Cách này giúp theo dõi các vấn đề được xác định thông qua phân tích động đối với dòng mã vi phạm và xác nhận các vấn đề được xác định trong phân tích tĩnh với thử nghiệm bên ngoài.

App Scan trên bộ phân tích mã nguồn mở Cloud

Giúp bảo mật và quản lý các thành phần nguồn mở, bằng cách tự động kiểm tra bảo mật và cấu hình quét các lỗ hổng nguồn mở. Điều này cho phép bạn giành quyền kiểm soát và khả năng hiển thị đối với rủi ro nguồn mở, bằng cách liên tục xác định các thành phần phần mềm dễ bị tổn thương.

Phân tích máy trạm JavaScript

Giúp phân tích mã được tải xuống máy trạm. Càng thực thi nhiều chức năng phía máy trạm, khả năng có lỗ hổng và bị khai thác tại máy trạm càng lớn.

HCL AppScan bản quyền – Mang lại giải pháp bảo mật hoàn thiện

Bảo mật ứng dụng không chỉ là việc thực hiện kiểm tra và tìm ra các lỗ hổng mà đó còn là về quản lý rủi ro. Triển khai các giải pháp tích hợp và tự động để bảo mật ứng dụng có thể mang lại các kết quả đầu ra hợp lý, hiệu quả chi phí và đáng tin cậy. Sự tích hợp cho phép việc tiếp cận dựa trên rủi ro giúp cho các tổ chức đối phó với rủi ro không thể bảo vệ ngay lập tức tất cả các ứng dụng của họ. Ví dụ, sự thông minh linh hoạt trong khả năng bảo mật rất cần thiết để biết ưu tiên và xác định những ứng dụng nào sẽ được giải quyết khi nào và như thế nào.


Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?