• support@tmgs.vn
  • 0936370690

TMGS - Elearning - Đào tạo trực tuyến

Tập trung vào mong muốn và nhu cầu thực sự của người học.

Tích hợp chặt chẽ giữa việc kết nối với tiến trình học tập hợp lý

Giao diện người dùng thân thiện, thú vị

Dễ hiểu, mọi lúc, mọi nơi.

Tích hợp khả năng phân tích dữ liệu với nhiều lớp khác nhau.


Datasheets


Bạn có nhu cầu tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi ?