Dịch vụ kiểm thử xâm nhập Penetration Testing

Dịch vụ kiểm thử xâm nhập Penetration Testing


Dịch vụ kiểm thử xâm nhập (Penetration testing hay Pentest) là hình thức đánh giá mức độ an toàn của một hệ thống IT bằng các cuộc tấn công mô phỏng thực tế nhằm phát hiện ra những điểm yếu tiềm tàng của hệ thống mà tin tặc có thể khai thác và gây thiệt hại. Đây là là giải pháp hiệu quả để bảo mật cho web, mobile app, network, IoT,… khỏi cuộc tấn công của tin tặc. Điều này cho phép các doanh nghiệp vá lỗ hổng kịp thời trước khi tin tặc khai thác chúng và gây thiệt hại về tiền bạc, danh tiếng cho tổ chức.
Bảo Tín Bảo Tín áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng để đảm bảo rằng mỗi chương trình kiểm thử đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách an toàn và hiệu quả. Bảo Tín sẽ cung cấp xếp hạng rủi ro được lượng hóa (CVSS) cùng báo cáo chi tiết cho cả chuyên gia kỹ thuật và đại diện doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các phương án, giải pháp khắc phục các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện.
Bảo Tín cung cấp một loạt các dịch vụ Kiểm thử xâm nhập được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng, bao gồm:

Kiểm tra đánh giá bảo mật ứng dụng web (Web Application Penetration Test)

Kiểm tra đánh giá bảo mật ứng dụng mobile (Mobile Application Penetration Test)

Kiểm tra đánh giá an toàn hệ thống mạng (Network Penetration Test)

Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin Hệ thống (Audit)

* Điều khoản quan trọng và chi tiết ưu đãi:

Đăng ký, Dùng thử miễn phí, Định giá và Thời hạn gia hạn tự động:

    Liên hệ

Lợi ích miễn phí với tính năng tự động gia hạn:

Các điều khoản bổ sung dành riêng cho Dịch vụ giám sát danh tính: