Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

TMGS cung cấp cho khách hàng dịch vụ rà soát lỗ hổng bảo mật nhằm mục đích tìm, phát hiện và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống công nghệ thông tin…

* Điều khoản quan trọng và chi tiết ưu đãi:

Đăng ký, Dùng thử miễn phí, Định giá và Thời hạn gia hạn tự động:

    Liên hệ

Lợi ích miễn phí với tính năng tự động gia hạn:

Các điều khoản bổ sung dành riêng cho Dịch vụ giám sát danh tính: