Tin Tức

Apple vá lỗ hổng trong iOS, iPadOS, macOS và Safari

Apple đã phát hành các bản cập nhật bảo mật cho iOS, iPadOS, macOS và Safari

Ngày 8/4, Apple đã phát hành các bản cập nhật bảo mật cho iOS, iPadOSmacOS và Safari để khắc phục 2 lỗ hổng đang bị khai thác trong thực tế gồm: 

CVE-2023-28205: Lỗi use-after-free trong WebKit có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý khi xử lý nội dung web đặc biệt. 

CVE-2023-28206: Lỗi ghi ngoài giới hạn trong IOSurfaceAccelerator có thể cho phép ứng dụng thực thi mã tùy ý với các đặc quyền kernel. 

Apple cho biết họ đã khắc phục CVE-2023-28205 bằng cách quản lý bộ nhớ tốt hơn và khắc phục CVE-2023-28206 bằng cách xác thực đầu vào tốt hơn. 

Thông tin chi tiết về hai lỗ hổng này không được Apple tiết lộ nhằm ngăn chặn các kẻ tấn công khai thác chúng. 

Nguồn: tmgs.vn

* Điều khoản quan trọng và chi tiết ưu đãi:

Đăng ký, Dùng thử miễn phí, Định giá và Thời hạn gia hạn tự động:

    Liên hệ

Lợi ích miễn phí với tính năng tự động gia hạn:

Các điều khoản bổ sung dành riêng cho Dịch vụ giám sát danh tính: